Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

5%

-4°

21

Februari

12%

-3°

20

Mars

24%

-1°

18

April

29%

16

Maj

35%

14

Juni

31%

12°

16

Juli

27%

15°

11°

18

Augusti

28%

14°

12°

18

September

22%

10°

22

Oktober

20%

23

November

14%

20

December

5%

-3°

22