Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

6%

-3°

-

25

Februari

14%

-2°

-

23

Mars

26%

-

21

April

31%

-

19

Maj

38%

-

16

Juni

34%

12°

-

18

Juli

29%

14°

-

21

Augusti

32%

14°

-

21

September

25%

-

25

Oktober

19%

-

26

November

14%

-

24

December

6%

-2°

-

26