Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

7%

-5°

-

23

Februari

14%

-4°

-

21

Mars

25%

-2°

-

19

April

31%

-

17

Maj

38%

-

14

Juni

35%

13°

-

16

Juli

30%

15°

-

19

Augusti

32%

14°

-

20

September

25%

-

23

Oktober

18%

-

24

November

15%

-1°

-

22

December

6%

-4°

-

24