Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

10%

-7°

-

17

Februari

18%

-5°

-

14

Mars

28%

-

14

April

35%

-

13

Maj

40%

12°

-

15

Juni

40%

17°

-

16

Juli

38%

18°

-

18

Augusti

38%

17°

-

17

September

30%

11°

-

17

Oktober

25%

-

16

November

18%

-1°

-

17

December

10%

-5°

-

18