Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

11%

-6°

-

16

Februari

20%

-5°

-

13

Mars

30%

-

13

April

38%

-

12

Maj

41%

13°

-

14

Juni

42%

18°

-

15

Juli

41%

19°

-

17

Augusti

40%

18°

-

17

September

32%

12°

-

16

Oktober

26%

-

16

November

18%

-

16

December

11%

-4°

-

16