Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

9%

-7°

-

16

Februari

18%

-6°

-

13

Mars

28%

-2°

-

13

April

34%

-

11

Maj

39%

10°

-

13

Juni

36%

14°

-

16

Juli

34%

15°

-

18

Augusti

34%

14°

-

17

September

28%

-

17

Oktober

24%

-

16

November

16%

-2°

-

16

December

9%

-6°

-

16