Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

5%

-12°

-

18

Februari

13%

-10°

-

15

Mars

24%

-5°

-

14

April

33%

-

12

Maj

36%

-

12

Juni

34%

14°

-

15

Juli

35%

17°

-

16

Augusti

30%

14°

-

16

September

24%

-

16

Oktober

18%

-

17

November

13%

-6°

-

17

December

4%

-10°

-

17