Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

11%

-9°

-

19

Februari

21%

-8°

-

14

Mars

30%

-4°

-

16

April

37%

-

13

Maj

40%

-

14

Juni

40%

12°

-

16

Juli

39%

13°

-

17

Augusti

39%

12°

-

17

September

32%

-

17

Oktober

28%

-

17

November

20%

-4°

-

18

December

12%

-7°

-

18