Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

12%

-8°

-

18

Februari

21%

-7°

-

14

Mars

30%

-4°

-

16

April

38%

-

12

Maj

41%

-

14

Juni

42%

12°

-

15

Juli

40%

14°

-

16

Augusti

40%

13°

-

16

September

32%

-

17

Oktober

28%

-

17

November

21%

-3°

-

18

December

12%

-6°

-

18