Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

12%

18

Februari

20%

14

Mars

28%

15

April

38%

13

Maj

42%

13°

10°

14

Juni

47%

18°

14°

13

Juli

45%

19°

17°

14

Augusti

43%

19°

17°

15

September

35%

15°

15°

16

Oktober

28%

10°

12°

18

November

21%

19

December

14%

17