Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

12%

-4°

-

21

Februari

20%

-5°

-

17

Mars

27%

-2°

-

18

April

36%

-

13

Maj

38%

-

14

Juni

41%

12°

-

15

Juli

40%

13°

-

15

Augusti

38%

13°

-

17

September

30%

-

19

Oktober

26%

-

20

November

20%

-1°

-

21

December

13%

-3°

-

21