Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

12%

-3°

-

17

Februari

20%

-2°

-

14

Mars

30%

-

14

April

38%

-

13

Maj

41%

15°

-

14

Juni

45%

20°

-

15

Juli

44%

21°

-

16

Augusti

42%

20°

-

16

September

34%

14°

-

16

Oktober

26%

-

17

November

19%

-

18

December

12%

-1°

-

17