Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

14%

-2°

-

17

Februari

24%

-1°

-

13

Mars

31%

-

14

April

38%

-

13

Maj

41%

16°

-

14

Juni

45%

20°

-

15

Juli

44%

21°

-

16

Augusti

43%

20°

-

16

September

35%

15°

-

16

Oktober

27%

10°

-

17

November

20%

-

17

December

15%

-

16