Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

18%

-

20

Februari

27%

-

13

Mars

30%

-

17

April

38%

12°

-

14

Maj

43%

16°

-

15

Juni

40%

19°

-

13

Juli

40%

21°

-

14

Augusti

43%

21°

-

14

September

37%

18°

-

15

Oktober

31%

14°

-

17

November

22%

10°

-

19

December

16%

-

19