Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

47%

28°

27°

15

Februari

56%

28°

27°

10

Mars

58%

30°

27°

8

April

57%

31°

28°

9

Maj

55%

30°

28°

16

Juni

45%

29°

28°

22

Juli

40%

29°

28°

23

Augusti

40%

29°

28°

22

September

47%

29°

29°

22

Oktober

45%

29°

29°

23

November

47%

28°

28°

19

December

53%

28°

27°

19