Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

38%

29°

27°

12

Februari

48%

30°

27°

9

Mars

50%

32°

27°

7

April

50%

32°

28°

8

Maj

50%

31°

28°

17

Juni

44%

30°

28°

22

Juli

37%

30°

28°

22

Augusti

36%

30°

28°

22

September

44%

29°

29°

22

Oktober

40%

29°

28°

22

November

41%

29°

28°

18

December

48%

29°

27°

16