Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

62%

26°

-

9

Februari

66%

27°

-

6

Mars

68%

29°

-

5

April

62%

30°

-

7

Maj

57%

30°

-

16

Juni

48%

28°

-

22

Juli

46%

28°

-

20

Augusti

53%

28°

-

20

September

50%

28°

-

23

Oktober

54%

28°

-

21

November

58%

27°

-

14

December

60%

26°

-

11