Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

60%

34°

-

1

Februari

62%

36°

-

1

Mars

54%

36°

-

4

April

55%

35°

-

8

Maj

54%

32°

-

12

Juni

46%

30°

-

13

Juli

36%

29°

-

16

Augusti

34%

29°

-

16

September

41%

30°

-

16

Oktober

52%

31°

-

11

November

66%

33°

-

2

December

64%

33°

-

0