Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

43%

32°

-

2

Februari

43%

34°

-

4

Mars

38%

33°

-

8

April

42%

32°

-

11

Maj

40%

31°

-

13

Juni

32%

30°

-

16

Juli

24%

28°

-

17

Augusti

23%

28°

-

16

September

25%

29°

-

18

Oktober

35%

30°

-

14

November

47%

31°

-

6

December

48%

32°

-

2