Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

65%

33°

-

0

Februari

64%

35°

-

1

Mars

56%

35°

-

5

April

56%

35°

-

10

Maj

54%

32°

-

14

Juni

47%

30°

-

16

Juli

35%

29°

-

18

Augusti

34%

28°

-

19

September

41%

29°

-

19

Oktober

52%

30°

-

14

November

67%

32°

-

2

December

67%

32°

-

0