Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

70%

34°

-

1

Februari

70%

36°

-

1

Mars

64%

36°

-

4

April

62%

35°

-

7

Maj

62%

33°

-

11

Juni

54%

31°

-

13

Juli

39%

29°

-

15

Augusti

34%

28°

-

16

September

41%

29°

-

17

Oktober

56%

31°

-

9

November

69%

34°

-

1

December

68%

33°

-

1