Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

51%

33°

-

1

Februari

52%

34°

-

3

Mars

47%

34°

-

7

April

48%

32°

-

10

Maj

46%

31°

-

12

Juni

40%

29°

-

16

Juli

28%

28°

-

17

Augusti

23%

28°

-

16

September

29%

29°

-

18

Oktober

45%

30°

-

14

November

59%

32°

-

3

December

59%

32°

-

1