Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

55%

33°

-

1

Februari

56%

35°

-

1

Mars

51%

35°

-

4

April

52%

33°

-

7

Maj

50%

32°

-

11

Juni

43%

30°

-

13

Juli

33%

29°

-

16

Augusti

32%

29°

-

15

September

37%

30°

-

17

Oktober

50%

31°

-

11

November

64%

32°

-

1

December

62%

33°

-

1