Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

47%

33°

-

2

Februari

47%

34°

-

3

Mars

43%

34°

-

6

April

45%

33°

-

9

Maj

44%

32°

-

13

Juni

36%

30°

-

15

Juli

27%

29°

-

17

Augusti

25%

29°

-

17

September

29%

30°

-

19

Oktober

40%

30°

-

13

November

54%

32°

-

3

December

54%

32°

-

1