Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

56%

34°

-

1

Februari

58%

36°

-

1

Mars

52%

36°

-

3

April

53%

34°

-

7

Maj

51%

32°

-

11

Juni

44%

30°

-

13

Juli

34%

29°

-

15

Augusti

33%

29°

-

15

September

38%

30°

-

16

Oktober

50%

31°

-

11

November

65%

33°

-

1

December

63%

33°

-

0