Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

46%

33°

-

2

Februari

46%

34°

-

3

Mars

42%

34°

-

6

April

44%

32°

-

9

Maj

43%

31°

-

13

Juni

35%

30°

-

15

Juli

26%

29°

-

18

Augusti

25%

28°

-

17

September

28%

29°

-

19

Oktober

39%

30°

-

14

November

53%

32°

-

4

December

53%

32°

-

1