Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

62%

35°

-

0

Februari

63%

37°

-

0

Mars

58%

37°

-

2

April

56%

36°

-

5

Maj

57%

33°

-

10

Juni

49%

31°

-

12

Juli

38%

29°

-

14

Augusti

36%

29°

-

15

September

46%

30°

-

16

Oktober

62%

32°

-

9

November

73%

34°

-

0

December

73%

34°

-

0