Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

60%

35°

-

0

Februari

63%

37°

-

1

Mars

58%

37°

-

3

April

56%

36°

-

6

Maj

57%

34°

-

10

Juni

51%

32°

-

13

Juli

38%

30°

-

13

Augusti

34%

30°

-

14

September

40%

31°

-

17

Oktober

55%

32°

-

10

November

67%

35°

-

1

December

67%

35°

-

0