Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

55%

32°

-

1

Februari

56%

34°

-

2

Mars

51%

34°

-

6

April

51%

32°

-

10

Maj

50%

30°

-

12

Juni

44%

29°

-

15

Juli

30%

27°

-

16

Augusti

25%

27°

-

15

September

31%

28°

-

18

Oktober

48%

29°

-

14

November

62%

31°

-

3

December

61%

32°

-

1