Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

55%

32°

-

1

Februari

57%

34°

-

2

Mars

52%

34°

-

6

April

52%

32°

-

9

Maj

51%

31°

-

12

Juni

45%

29°

-

15

Juli

31%

28°

-

15

Augusti

25%

27°

-

14

September

32%

28°

-

18

Oktober

48%

30°

-

14

November

62%

32°

-

3

December

61%

32°

-

1