Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

57%

33°

-

1

Februari

58%

35°

-

2

Mars

51%

35°

-

6

April

52%

34°

-

10

Maj

50%

32°

-

14

Juni

42%

30°

-

16

Juli

31%

29°

-

19

Augusti

30%

29°

-

19

September

36%

30°

-

19

Oktober

46%

31°

-

15

November

61%

32°

-

3

December

61%

32°

-

1