Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

54%

33°

-

1

Februari

55%

34°

-

1

Mars

50%

34°

-

4

April

50%

33°

-

7

Maj

49%

31°

-

12

Juni

42%

29°

-

14

Juli

31%

28°

-

16

Augusti

30%

28°

-

16

September

35%

29°

-

17

Oktober

48%

30°

-

12

November

63%

32°

-

2

December

62%

32°

-

1