Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

46%

32°

-

1

Februari

49%

34°

-

3

Mars

46%

33°

-

7

April

48%

32°

-

10

Maj

46%

31°

-

13

Juni

33%

30°

-

16

Juli

26%

28°

-

15

Augusti

26%

28°

-

13

September

31%

29°

-

14

Oktober

42%

30°

-

13

November

54%

32°

-

5

December

53%

32°

-

2