Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

53%

33°

-

1

Februari

55%

34°

-

2

Mars

52%

34°

-

6

April

52%

33°

-

10

Maj

51%

31°

-

12

Juni

44%

30°

-

15

Juli

29%

28°

-

15

Augusti

25%

28°

-

14

September

32%

29°

-

18

Oktober

46%

30°

-

15

November

61%

32°

-

3

December

58%

32°

-

1