Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

57%

34°

-

1

Februari

58%

36°

-

2

Mars

53%

35°

-

5

April

53%

34°

-

8

Maj

52%

32°

-

11

Juni

46%

30°

-

14

Juli

33%

28°

-

15

Augusti

29%

28°

-

15

September

35%

29°

-

18

Oktober

52%

31°

-

12

November

65%

33°

-

2

December

64%

33°

-

1