Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

51%

33°

-

1

Februari

52%

35°

-

2

Mars

48%

34°

-

5

April

49%

33°

-

8

Maj

47%

32°

-

12

Juni

40%

30°

-

15

Juli

30%

29°

-

17

Augusti

26%

29°

-

16

September

32%

29°

-

18

Oktober

46%

31°

-

13

November

60%

32°

-

3

December

59%

33°

-

1