Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

40%

32°

-

3

Februari

39%

33°

-

5

Mars

35%

32°

-

9

April

38%

31°

-

12

Maj

37%

30°

-

14

Juni

30%

29°

-

16

Juli

22%

28°

-

18

Augusti

21%

28°

-

17

September

23%

28°

-

19

Oktober

31%

29°

-

15

November

42%

30°

-

7

December

44%

31°

-

3