Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

58%

34°

-

1

Februari

60%

36°

-

1

Mars

54%

36°

-

3

April

54%

34°

-

7

Maj

53%

32°

-

11

Juni

45%

31°

-

13

Juli

35%

29°

-

15

Augusti

34%

29°

-

16

September

40%

30°

-

16

Oktober

51%

31°

-

11

November

65%

33°

-

1

December

63%

33°

-

0