Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

61%

34°

-

1

Februari

63%

36°

-

2

Mars

58%

35°

-

5

April

57%

34°

-

8

Maj

57%

32°

-

11

Juni

48%

30°

-

14

Juli

32%

29°

-

14

Augusti

28%

28°

-

14

September

36%

29°

-

17

Oktober

50%

31°

-

12

November

64%

33°

-

2

December

62%

33°

-

1