Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

43%

32°

-

3

Februari

43%

33°

-

5

Mars

37%

32°

-

10

April

40%

32°

-

13

Maj

39%

31°

-

16

Juni

31%

29°

-

19

Juli

21%

28°

-

21

Augusti

19%

28°

-

22

September

23%

29°

-

23

Oktober

31%

30°

-

18

November

43%

30°

-

7

December

46%

31°

-

3