Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

40%

30°

-

3

Februari

38%

31°

-

5

Mars

32%

31°

-

10

April

36%

30°

-

13

Maj

36%

29°

-

16

Juni

28%

28°

-

18

Juli

20%

27°

-

20

Augusti

19%

27°

-

20

September

20%

27°

-

21

Oktober

28%

28°

-

17

November

39%

29°

-

7

December

42%

30°

-

3