Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

49%

33°

-

1

Februari

52%

35°

-

2

Mars

50%

34°

-

6

April

49%

33°

-

10

Maj

50%

32°

-

12

Juni

39%

30°

-

15

Juli

28%

28°

-

14

Augusti

27%

28°

-

13

September

35%

29°

-

15

Oktober

42%

30°

-

15

November

58%

32°

-

3

December

56%

32°

-

1