Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

52%

33°

-

1

Februari

54%

35°

-

2

Mars

52%

34°

-

6

April

51%

33°

-

10

Maj

52%

32°

-

12

Juni

42%

30°

-

15

Juli

29%

28°

-

14

Augusti

27%

28°

-

13

September

34%

29°

-

16

Oktober

45%

30°

-

15

November

60%

32°

-

3

December

57%

32°

-

1