Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

39%

31°

-

3

Februari

38%

32°

-

5

Mars

32%

32°

-

9

April

36%

31°

-

12

Maj

36%

30°

-

15

Juni

28%

29°

-

17

Juli

21%

28°

-

19

Augusti

19%

28°

-

19

September

21%

28°

-

21

Oktober

28%

29°

-

16

November

39%

30°

-

7

December

42%

31°

-

3