Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

65%

34°

-

0

Februari

66%

36°

-

0

Mars

60%

37°

-

1

April

57%

36°

-

4

Maj

59%

33°

-

9

Juni

53%

31°

-

12

Juli

43%

29°

-

14

Augusti

40%

29°

-

16

September

50%

30°

-

15

Oktober

66%

32°

-

7

November

75%

34°

-

0

December

76%

34°

-

0