Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

46%

32°

28°

1

Februari

51%

34°

28°

3

Mars

47%

33°

28°

7

April

49%

32°

29°

10

Maj

47%

31°

29°

13

Juni

32%

30°

28°

16

Juli

26%

28°

26°

14

Augusti

28%

28°

25°

12

September

32%

29°

26°

13

Oktober

44%

30°

27°

12

November

54%

32°

28°

5

December

53%

32°

28°

2