Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

70%

34°

-

0

Februari

71%

36°

-

0

Mars

64%

39°

-

0

April

60%

39°

-

3

Maj

65%

36°

-

7

Juni

68%

34°

-

10

Juli

58%

31°

-

13

Augusti

50%

30°

-

16

September

56%

31°

-

13

Oktober

58%

34°

-

4

November

68%

36°

-

0

December

67%

34°

-

0