Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

67%

29°

-

0

Februari

70%

32°

-

0

Mars

64%

36°

-

0

April

62%

38°

-

2

Maj

65%

37°

-

5

Juni

66%

34°

-

9

Juli

58%

31°

-

13

Augusti

54%

30°

-

15

September

64%

32°

-

10

Oktober

71%

34°

-

2

November

74%

33°

-

0

December

72%

30°

-

0