Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

69%

29°

-

0

Februari

71%

32°

-

0

Mars

65%

36°

-

0

April

64%

39°

-

1

Maj

67%

39°

-

4

Juni

68%

36°

-

8

Juli

59%

32°

-

12

Augusti

57%

32°

-

14

September

66%

33°

-

8

Oktober

74%

36°

-

1

November

76%

33°

-

0

December

73%

30°

-

0