Solsken
Dagstemp
Vattentemp
Dagar m. nederbörd
Sol-
sken
Dags-
temp
Vatten-
temp
Dagar m.
neder­börd
Januari

47%

33°

-

1

Februari

47%

34°

-

3

Mars

42%

34°

-

7

April

45%

32°

-

10

Maj

43%

31°

-

13

Juni

35%

30°

-

16

Juli

26%

28°

-

17

Augusti

23%

28°

-

16

September

27%

29°

-

18

Oktober

40%

30°

-

14

November

53%

32°

-

4

December

53%

32°

-

2